آرشیو برچسب : هجران

خدامراد شفیعی سامانی

ذره ی گمنامم

چون صعوه سحرگاهان برشاخه وهربامم این است سرأغازم وأنست سرانجامم هرروزپی دانه هرسوی دویدم من درفکرهمی بودم کی صبح شودشامم شبهازفراق اودرأتش دل سوختم آرام ...

سید مجید

گذشتم از تو اما نمیروی ز یادم

گذشتم از تو اما نمیروی ز یادم دل شکسته ام را به غیر تو ندادم شکایتی ندارم ز داغ سخت هجران به عشق روی ماهت ...

ایزدی

شب هجرانت انگار قصد سحر ندارد

شب هجرانت انگار قصد سحر ندارد دل سنگینت ای مه از ما خبر ندارد ازاین همه فغانم رحمی نیامدت گل آری اثر فغانم در گوش ...

نرگس بهارلویی

چه خوب است

چه خوب است هر صبح می خوانی ام اگر چه گم و گیج حیرانی ام گرفتار تنهایی و غربتم اسیر هواهای نفسانی ام به رسم ...

نرگس بهارلویی

دیوانه ی مست

آه از این شیون و زاری که نثارم کرده این چه رسمیست که سرخورده و خوارم کرده جام تا جام بگیراز می وساقی که دلم ...

علی محمد برادران

سازناکوک

غنچه ای بودم مرا با درد دوران باز کرد تاجوان گشتم مرا با درد هجران ساز کرد حال می بارد زدوران برف پیری برسرم هردمی ...

تردید

در رکاب « صائب »

ساقیا گو تا به کی اشک فراوان ریختن در فراقت خون دیده باید آسان ریختن جان عاشق چون سپندی شد بروی آتشت آتشت باید خرید ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

درازه ای خدا شب های هجران

درازه ای خدا شب های هجران چگونه من بگردم جفت یاران همیشه چشم من باشد به این درب ببینه بارش ِ ابر ِ بهاران امتیاز ...

Top