آرشیو برچسب : هرگز

بهروز حبیبی

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام امیدوار یاری یاری نبوده ام بر سینه چون داغ شقایق نشسته است در جستجوی یار و نگاری نبوده ام ...

علی روح افزا

عکس یار

یک جـــام از وصالش ، انگـار خــورده بودم وقتی که دیـدم او را ، گــویـــا که مُـرده بودم دل بستـه است آری ، بـــــر تارِ ...

آرزو نوری

نامه

سلام من‌ام کسی که بی‌تو هرگز بود حالم را اگر بپرسی ملالی نیست اشتها ندارم اما خجالت می‌خورم بی‌تو ماندن را نه نگران نشو جویای ...

ناصر یوسف نژاد

خانه هرگز نشود در گذر باد، آباد

خانه هرگز نشود در گذر باد، آباد از کران کی طلبد عاقله با داد، امداد؟ کی شود … ویران شده، با رنگ، فرنگ؟ هیچ غمگین ...

سیامک حیدری اقدم

تو برو

تو برو دل من تنگ شده جا برای تو دگر نیست برو دل من تنگ شده تو برو من و آن خاطره هایت همه شب ...

فرنگیس رزمی نژاد

عذاب آور است

۱ عذاب آور است غم های دلم بجای اینکه حل بشوند ته نشین شده اند … ۲ آزار دهنده ترین سکوتم دلت بی صدا شکسته ...

آرزو نوری

نامه

سلام من‌ام کسی که بی‌تو هرگز بود حالم را اگر بپرسی ملالی نیست اشتها ندارم اما خجالت می‌خورم بی‌تو ماندن را نه نگران نشو جویای ...

Top