آرشیو برچسب : هستی

خدامراد شفیعی سامانی

ای به چشم پنهان ودردل جاودان

ای به چشم پنهان و دردل جاودان ازتواینگونه دوگیتی شد عیان ازتوموجود و جهان گشته پدید این دوهستی ازتو و ما در گمان عقل نمی ...

امید بهبودی

شمع و شاهد

آخر مرا به دار مجازات می کند دانسته متهم به خرافات می کند با شاهدان زاهد و با استناد عقل این مدعا به محکمه اثبات ...

عنایت اله کرمی

نقض عاشقی

درآسمان هستی من یک ستاره نیست مانند قسط ، که بر در دارالعماره نیست حرف و سخن چه مزرع لم یزرعی شده این شوره زار ...

شیدا لواساني

سرور عشق

عاشقی ازهرچه درعالم سر است عشق حق از کل عالم برتر است ازازل او د لر با ودلبر است چونکه اوبرکل هستی سروراست امتیاز این ...

احمد علی ایرانپور

سرزمین من

سرزمین مستی و هستی من گرید به زار گوید از یار عجین ای گمشده ای سر به دار تا وجود نازنینت را به آغوشی کشید ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

این همه بودم

این همه بودم نبودی حالا که نیستم چقدر هستی امتیاز این کاربر 10231 و از اعضای ویژه می باشد با 1967 دیدگاه pm1217 اطلاعات بیشتر ...

منصور دادمند

چه کنم چاره کنم

ای عشق من چه کنم چاره کنم به عشقم ناله کنم خنده مستانه کنم دل خود بیدارکنم غم خود پیدا کنم خاطر فرخنده کنم اسب ...

ستاره امیدی

ای هستی من…

هرچه بخواهی برایت می آورم وهر طور بخواهی سرمست می شوم وباتو خواهم خندید سرمست بودم…از ایمان… کنون در تو فنا شدم وایمانم را باختم ...

سعید محلوجیان

هر چند تمام هستی ام را پایت گذاشتم

هر چند تمام هستی ام را پایت گذاشتم در نیمه راه گویا تو را جایت گذاشتم اول هزار شکوفه چیدم از دامنت ولی انگار همه ...

Top