آرشیو برچسب : همسر

حسین میر قاسمی

گرفتم همسری ناب …

گرفتم همسری ناب از ولایت مدیر و مهربان و با قناعت شریک سرد و گرم و تلخ و شیرین به دورم گشته هم بالا و ...

نادر ابراهیمیان

باغ ارم

همسرم را در باغ ارم یافتم با گیسوان پیچیده و درهم ایستاده است و با دامنی پر از گل سرخ به طرفم می آید از ...

نادر ابراهیمیان

شاعر

همسرم بر لب شعر را زمزمه می کند زیر لب ترانه می خواند هر بار که نگاه می کند به من شعری جاری شده از ...

Top