آرشیو برچسب : پلاسکو

آرزو نوری

شوخی

با گریه مادرت شعله ور می شود از آه پدرت نفس می گیرد این که می بینی آتش است و با کسی شوخی ندارد اما ...

علی روح افزا

آتش نشان

میسوختی که شاید آتش کنی تو ، خامـوش جانبازی ات عزیزم ، کِی میشود فراموش دیدم که در « پـلاسکـو » آتش گرفته جانت پرواز ...

بتول قلمی

یه دنیا گریه دارم من برایت

یه دنیا گریه دارم من برایت یه دنیا حرف دارم من هوایت تو ایستاده میان اوج آوار یه دنیا بوسه دارم من بپایت میان موج ...

بتول قلمی

تقدیم به شهدای پلاسکو

ایستاده ای که شاید زخمی به من نیاید ای ملتی فدایت دردت به تن نیاید از جان گذشته ای تو بر جان نشسته ای تو ...

بتول قلمی

تقدیم به هم وطن باکفنم

از زبان مادر پسرم با عجله رفتی نمی دانم لباس می پوشیدی یاکفن توسوختی اما لباست مانده است فکر نکردی مادر منتظر است یک باردیگر ...

سجاد سبحانی

فاصله (در سوگ مردان آتشنشان فاجعه تهران)

مرا ببوس شاید که این آخرین هماغوشی لبهامان باشد یا که حادثه ای در بی خبری پشت در این خانه رنگ ماتم به عشقمان بنشاند ...

بتول قلمی

بهاراست (در سوگ آتشنشانان)

بهاراست گلها همه جاسربرآورده زخاک غیراز گل ما که سرفروبرده به خاک باآتش وآب وآهنم رفته به خواب تن پوش بماندو تن فرو رفته به ...

مهدی اکبری شیکلی

آتش نشانان

خدایا این دلیر مردان عاشق درآتش بهر عشقت پر کشیدند میان خاک و خون و آهن و سنگ سپر گشتند و ازجان دست کشیدند خدایادیدی ...

افسانه ایرانی

ایران گریست

خدایا رحمی بنما تا … چشمهایمان بیش از این نبارد ایران توان این غم را ندارد … — با آرزوی نجات حادثه دیدگان #پلاسکو (۳۰ ...

بتول قلمی

من که دردنیا مهمانم تو چی

من که دردنیا مهمانم توچی بی قرار مرگ یارانم توچی آنکه از جانش گذشت و دود شد تا ابد از خود گذشت و حور شد… ...

Top