آرشیو برچسب : پلیس

آرزو نوری

نشانه

پلیسها شهر را زیر و رو کردند دنبال ردپا یا نشانه ای از تو . یک نفر قلب مرا دزدیده بود امتیاز این کاربر 404 ...

فرنگیس رزمی نژاد

صداقت

صداقت نسلش منقرض شد مانند دایناسورها و یا محبت که بر همه کوچه های این سیاره آگهی گم شدنش را چسبانده ام راستگویی را که ...

Top