آرشیو برچسب : پنجشنبه

بتول قلمی

آقا جون بیا

آقا جون بیا یک عالمه کتاب شپره یک عالمه غم یک عالمه ولوله دفترام مثل اقلیمه مثل اقالیم عالم. پنج تا ماه وستاره دوربرم می ...

ناصر یوسف نژاد

پنج شنبه …

به قهر می روی و قهر سایه ی مرگ است وجود سایه دلیل نمردن برگ است جدایی از سر یک شاخه خاله بازی نیست که ...

موسی زاهدی

باز پنجشنبه شده واژه ها را آرید جلو

بازپنجشنبه شده واژه هاراآرید جلو بازپنجشنبه شده تازه هاراآرید جلو بازپنجشنبه شده هنر نمایی بکنید لازم است زهمدیگر که دلربایی بکنید سخن کوبنده گویید دوستان ...

موسی زاهدی

آی رفقا تمرین کنیم

بازهم پنجشنبه شدآی رفقا تمرین کنیم دوستان آماده باشیداسب راقمچین کنیم کار فرهنگی نماییم بعد کار دین کنیم کارهای نیک را در همدیگر تحسین کنیم ...

سعید خرسند کاظمی

دستهای بسته

امروز پنج شنبست شدم خیره به قاب عکسی که دیگه نفس نمیکشه هر وقت پنج شنبه میشه وقتی که تو این هوای سرد که احتیاج ...

Top