آرشیو برچسب : پنهان

خدامراد شفیعی سامانی

ای به چشم پنهان ودردل جاودان

ای به چشم پنهان و دردل جاودان ازتواینگونه دوگیتی شد عیان ازتوموجود و جهان گشته پدید این دوهستی ازتو و ما در گمان عقل نمی ...

علی رضا مفتخرزاده

نیستی ببینی!

نیستی ببینی در نبودن تو آسایشی نیست! آرامشی نیست! همیشه بغضی تلخ به همراه دارم اما ببین! بغضم پنهان است در روحم در قلبم…! نیستی ...

علی روح افزا

ابرو کمان

با دلم بـازی ، یکی ابـرو کمانی میکند تا که چشمی هم زنی ، دل را فغانی میکند پیرِ عشقم ، در رَهَت خامی نکردم ...

تردید

طلب از او کردم

طالع صبح وصال و لب شیرین ترا شب به هنگام نمازم طلب از او کردم چاره جویی ز فراق و غم سنگین ترا روز و ...

سایر شاعران و نویسندگان

سوگند به موی تو که هرگز نشکستیم

سوگند به موی تو که هرگز نشکستیم آن عهد که با سلسله گیسوی تو بستیم بستیم چو با موی تو پیمان محبت پیوند اگر با ...

ستاره امیدی

غرور پنهانم اسیر توست…

برقی آتشین مست… غرور پنهانم اسیر توست و خیال راهی اندوه فزون من مست، گنبد طلایی آغازین هستی را نوش میکند… سینه شکافته اندوه بازیچه ...

حامد احمدی

خیالات محال

این حال من است … بعد از این عمر گران و چه ارزان شده است معصیتُ رندیِ رندان … سیگار پشت سیگار پنهان شده ام ...

Top