آرشیو برچسب : گنجشک

حمید حمیدی زاده

خاطره ای از حافظیه

چه زیبا مثنوی می خواند ، گنجشک سرود په..لوی می خواند ، گنجشک اگر می دید اینجا حافظیه است مقام معنوی می خواند گنجشک. — ...

آنیا

کرکس های عاشق

دیشب؛ بالای بام خانه همسایه کرکسها، در حال معاشقه بودند عقاب در حیاط خانه ما، خود را دار زد! گنجشکان شیون کردند! باغچه پر از ...

آرزو نوری

گنجشک

دست به دست می­ شوم مانند گنجشک بی­ جانی میان بچه­ های همسایه کدام دست پنجره­ ات را بست که شیشه­ ها را ندیدم؟ امتیاز ...

سعید محلوجیان

تیرگی های آفتاب

دوباره صبح و حجم سیاه یک قار قار میان صحبت گنجشک ها و رویای من می دود، ابرهای خواب کَم کَمک در افق های هستی ...

سعید محلوجیان

سهراب گونه رستم

صبح نو - خوشایندی اختلاط رویا و درک - طراوت نسیم در مساحت پوستم می دود لایه ای هوای نم رویم نشسته و مرا حجم ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

صنوبر

ندیدی که چگونه در مقابل ماه صنوبران را به دست اره … تا منقار باز مانده کرکسان را به رسم هدیه با تخم گنجشکی ببندند ...

Top