آرشیو برچسب : گورکن

میرعبدالله بدر

ای شوخ فدای سر تو جان و تن من

ای شوخ فدای سر تو جان و تن من از عشق تو گرم است تمام بدن من قربان نگاه تو کنم هردو جهانم با تیر ...

شهریار شفیعی

رفتنت

رفتنت به هیچ کجای جهان بر نمی خورد تنها کمی گور کن را به زحمت خواهد انداخت. امتیاز این کاربر 315 و از اعضای دارای ...

Top