آرشیو برچسب : یاری

بهروز حبیبی

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام امیدوار یاری یاری نبوده ام بر سینه چون داغ شقایق نشسته است در جستجوی یار و نگاری نبوده ام ...

فرنگیس رزمی نژاد

الهی قلمی ده

الهی.. قلمی ده.. تابنگارد.. خزان دلها.. بنگارد از دردو غم این دنیا.. دنیایی که پراز جعل و ظلمت و ریا ببیند چه هر زشت و ...

Top